Menu Sluit
Rapportage

'The New Plastics Economy, Rethinking the future of plastics'

Dit rapport van de Ellen McArthur Foundation gaat over het gebruik van kunststof materialen in de toekomst. De focus ligt op kunststof verpakkingen. Het rapport geeft weer wat het huidige gebruik is van kunststof materialen op globaal niveau en geeft weer wat er aan gebruik in de toekomst verwacht wordt. Daarmee worden ook de te verwachten effecten genoemd zoals de effecten op het milieu en de economie. The New Plastics Economy biedt een nieuwe visie, in lijn met de principes van de circulaire economie, om deze problemen te voorkomen. De Ellen McArthur Foundation is in 2010 opgezet om de circulaire economie te bevorderen.