Menu Sluit

Europese Richtlijn 94/62/EG – Verpakkingen en verpakkingsafval

In de Europese Richtlijn 94/62/EG (kortweg de Richtlijn verpakkingen) zijn de regels van de Europese Unie voor het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval vastgesteld.

De regels gaan over:

  • de verbetering van de kwaliteit van het milieu;
  • de bescherming van de gezondheid van de mens;
  • de bescherming van grondstoffen;
  • de waarborging van de werking van de interne markt en beperkingen van de mededinging in de EU.

De Richtlijn verpakkingen sluit op het onderwerp afvalbeheer aan bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). Die schrijft voor dat EU-lidstaten er zorg voor dragen dat de zogeheten afvalhiërarchie wordt uitgevoerd. De afvalhiërarchie gaat over de rangorde van afvalverwijdering. Bovenaan staat preventie, onderaan verbranden en storten.

Essentiële eisen

Een van de maatregelen uit de Richtlijn verpakkingen is dat ze voldoen aan de zogenoemde essentiële eisen. Deze zijn erop gericht om verpakkingen al in de ontwerpfase te verduurzamen. Het gaat om eisen aan de vervaardiging en sasmenstelling van de verpakking, de recyclebaarheid en de terugwinning van verpakkingsmateriaal. Verpakkingen kunnen duurzamer worden ontwerpen, bijvoorbeeld door het gewicht en/of volume te beperken en door duurzame materialen te gebruiken.

De Europese Commissie werkt aan een herziening van de essentiële eisen. Deze dient voor eind 2020 te zijn afgerond. De herziening van de essentiële eisen is erop gericht dat de bepalingen nadrukkelijker in de praktijk worden toegepast en dat deze eraan bijdragen om het ontwerp voor hergebruik te verbeteren en om hergebruik en recycling van hoge kwaliteit te bevorderen.