Rapportage

Recycling van papier en karton in Nederland in 2019

Publicatiedatum: 10 september 2019
Organisatie: Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK)

Rapport van het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) met een beschrijving van de huidige situatie van de papierrecycling in Nederland.

Het KCPK benoemt de aandachtspunten voor de komende jaren die bij kunnen dragen aan het verder verhogen van de papier- en kartonrecycling in Nederland.