Producentenverantwoordelijkheid

Producenten en importeurs van verpakte producten zijn wettelijk verplicht de financiële en organisatorische verantwoording te nemen voor preventie, inzameling en recycling van gebruikte verpakkingsmaterialen. Dit wordt de producentenverantwoordelijkheid genoemd. De bedrijven zijn individueel verantwoordelijk.

Nederland heeft een collectieve regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsmaterialen. In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat het Afvalfonds Verpakkingen namens het verpakkende bedrijfsleven optreedt en de regeling over de producentenverantwoordelijkheid in Nederland uitvoert, voor zover de regeling ten aanzien van inzameling en recycling collectief kan worden uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie over de producentenverantwoordelijkheid.

De activiteiten van het Afvalfonds Verpakkingen worden bekostigd uit de afvalbeheersbijdrage. Elk bedrijf dat jaarlijks 50.000 kg of meer verpakkingsmateriaal op de Nederlandse markt brengt, is wettelijk verplicht om zich bij het Afvalfonds Verpakkingen aan te melden en de afvalbeheersbijdrage te betalen. De tarieven worden - per materiaalsoort - jaarlijks vastgesteld.

Over de eerste 50.000 kilogram verpakkingsmateriaal betaalt een bedrijf géén afvalbeheersbijdrage. Deze bedrijven dienen wel te voldoen aan de overige bepalingen en verplichtingen uit het Besluit beheer verpakkingen.