Menu Sluit

Plastic Pact NL

Een groot aantal bedrijven dat plastic toepast en plastic produceert, maar ook milieu- en maatschappelijke organisaties ondertekenden op 21 februari 2019 het Plastic Pact NL. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben zij afspraken gemaakt om de plasticketen te vereenvoudigen en te sluiten. Dit willen ze onder meer bereiken door zoveel mogelijk herbruikbare en uitsluitend recycleerbare plastic producten en verpakkingen op de markt te brengen.

De doelen van het Plastic Pact NL zijn in het kort gezegd: minder gebruik van plastic, meer gebruik van recyclaat en honderd procent recyclebaarheid. Dit moet resulteren in 20 procent minder volume plastic (in kg) ten opzichte van het totale volume op de markt gebrachte producten (ten opzichte van het gebruik in 2017). Hierdoor zal in ieder geval het totale volume eenmalige plastic producten en verpakkingen dalen.

Tot de meer dan zeventig ondertekenaars behoren onder andere levensmiddelenbedrijven, supermarkten, festivals, cateraars, producenten en verpakkers. De afvalbedrijven die het Plastic Pact NL ondertekend hebben, moeten vooral voor voldoende sorteer- en (hoogwaardige) recyclingcapaciteit gaan zorgen.

Een andere afspraak is dat alle eenmalige plastic producten en verpakkingen een zo hoog mogelijk percentage gerecyclede plastics bevatten met een minimaal gemiddelde van 35 procent per bedrijf. Daarnaast zullen zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde biobased plastics worden gebruikt om het gebruik van primair fossiele plastics te verminderen.

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken wordt in het Plastic Pact NL verschillende keren genoemd, als het over de advisering en ondersteuning van bedrijven om verpakkingen te verduurzamen gaat.

Klik hier voor de Kamerbrief Plastic Pact NL.

Klik hier voor Plastic Pact NL.