Menu Sluit
Rapportage

Omgevingsscenario’s kunststofketenproject

In het kader van het kunststofketenproject zijn diverse deelonderzoeken gedaan, waaronder een studie naar de omgevingsscenario's.

De effectiviteit van het sluiten van de keten is mede afhankelijk van externe factoren, die niet binnen de kunststofketen kunnen worden beïnvloed. Voorbeelden zijn factoren zoals het organisatieniveau van de economie (globaal, EU of lokaal), actuele maatschappelijke uitdagingen (voedselschaarste, klimaatverandering, etc.) en het dominante gedachtegoed in de maatschappij (optimisme, milieudenker, etc.).

Om grip te krijgen op deze externe factoren, heeft het KIDV met FutureConsult vier omgevingsscenario’s ontwikkeld waarbij deze externe factoren bepalend zijn. De scenario’s uit ‘Verpakken in 2040’, die FutureConsult in opdracht van het KIDV heeft ontwikkeld in 2014, diende daarbij als basis. Er is geanalyseerd welke impact de omgevingsscenario’s zouden hebben op het sluiten van de kunststof verpakkingsketen en welke interventies dan aanvullend nodig zijn. De scenariostudie was daarmee een instrument om te komen tot interventies voor het sluiten van de kunststof verpakkingsketen. Daarnaast diende het als toets of de interventies zouden passen in een specifiek scenario, het geeft daarmee inzicht in de ‘toekomstbestendigheid’ van de interventies.