Menu Sluit
Rapportage

Monitoring prestatiegaranties raamovereenkomst verpakkingen

Publicatiedatum: 20 mei 2015
Organisatie: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Dit document is een weergave van de monitoring die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft uitgevoerd naar de prestatiegaranties waar het bedrijfsleven aan moet voldoen, voordat de keuze voor statiegeld op grote PET-frisdrankflessen wordt vrijgegeven. 

Deze afspraak is opgenomen in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

 Deze monitoring heeft betrekking op vier van de zeven prestatiegaranties, te weten:

1. groei van zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van huishoudelijk kunststofafval naar 90 kton, exclusief de statiegeldstroom;
2. gebruik van minimaal 25% recyclaat in nieuwe PET-frisdrankflessen;
3. stoppen met het gebruik van PVC als verpakkingsmateriaal in supermarkten, tenzij het niet anders mogelijk is;
4. geen gratis plastic draagtassen meer verstrekken als verpakkingsmateriaal in supermarkten, tenzij het niet anders kan.

De ILT concludeert dat het bedrijfsleven voldoet aan de eerste twee afspraken, dat bedrijven in de praktijk ook voldoen aan de vierde afspraak, maar dat de derde prestatie niet is gehaald. Bij controles in supermarkten heeft de ILT nog PVC-verpakkingen in de schappen aangetroffen. Hiermee gaat de ILT in tegen het oordeel van het Afvalfonds Verpakkingen, dat in maart 2015 concludeerde dat aan alle prestaties is voldaan.