Menu Sluit

Minerale oliën in verpakkingen van papier en karton

Diverse levensmiddelen zitten in kartonnen verpakkingen, waarvoor vaak gerecycled papier wordt gebruikt, hetgeen een bijdrage levert aan de circulaire economie. Daarin kunnen verontreinigingen zitten, bijvoorbeeld minerale oliën van inkt uit krantenpapier. Over dit thema ging de KIDV-Verdiepingsbijeenkomst op 9 juni 2016.

Minerale oliën in verpakkingen van papier en karton

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOAH’s) en verzadigde koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOSH kunnen in kartonnen verpakkingen terecht komen, waarbij het risico kan bestaan dat de levensmiddelen in de verpakkingen ermee worden besmet. Overigens is niet alleen gerecycled karton vervuild met minerale oliën. In sommige gevallen worden verpakkingsmaterialen bewust behandeld met deze oliën, zoals bijvoorbeeld jute zakken waarin cacaobonen worden getransporteerd. Minerale oliën komen ook in levensmiddelen terecht via smeerolie en hydraulische oliën die boeren en producenten gebruiken bij oogst- en productiemachines en door de behandeling van geoogste producten met minerale oliehoudende stoffen, zoals stofbinders en glansmiddelen.

Tijdens de bijeenkomst gaf Ulphard Thoden van Velzen, DLO-onderzoeker aan Wageningen UR Food & Biobased Research, een overzicht van de huidige stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek. Marc Marsidi, adviseur duurzame innovatie bij Partners for Innovations ging in op oplossingen voor de migratie van minerale oliën in voedselverpakkingen, waarbij hij zowel de huidige stand van zaken als de ontwikkelingen belichtte. Daarna interviewde KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst Arie Hooimeijer (directeur van het Kenniscentrum Papier en Karton) en Kurt De Mey, (projectmanager bij Pack4Food) over hun ervaringen.

Download het verslag, waarin ook de links naar de twee presentaties staan.