Menu Sluit

Maak kennis met chemisch recyclen

De KIDV-Verdiepingsbijeenkomst over het chemisch recyclen van kunststof verpakkingen (9 februari 2017) trok veel belangstelling. Dat was goed te verklaren. Het gebruik van kunststof, onder meer in verpakkingen, heeft in de afgelopen vijftig jaar een hoge vlucht genomen. Hoewel de (mechanische) recycling van kunststof verpakkingsafval eveneens sterk is gestegen, kent de markt voor gerecycled kunststof nog vele uitdagingen.

Maak kennis met chemisch recyclen

De KIDV-Verdiepingsbijeenkomst over het chemisch recyclen van kunststof verpakkingen trok veel belangstelling. Dat was goed te verklaren. Het gebruik van kunststof, onder meer in verpakkingen, heeft in de afgelopen vijftig jaar een hoge vlucht genomen. Hoewel de (mechanische) recycling van kunststof verpakkingsafval eveneens sterk is gestegen, kent de markt voor gerecycled kunststof nog vele uitdagingen.

Om de recycling van kunststof verpakkingen te verbeteren, te vergroten en de kwaliteit van het recyclaat te verhogen, zijn alternatieve of aanvullende technieken nodig. Chemische recycling is één van die mogelijke technieken, waar de laatste tijd veel over wordt gesproken in de kunststofketen. Het ontbreekt echter aan gedegen en onafhankelijke kennis over dit recyclingproces bij de diverse ketenpartners. Met deze bijeenkomst gaf het KIDV een flinke impuls aan de kennis over de betekenis en de mogelijkheden van chemisch recyclen.

Download het verslag, waarin ook de links naar de verschillende presentaties staan.

Sfeerimpressie

KIDV-college over chemisch recyclen

Wat is chemische recycling?