Rapportage

Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes

Publicatiedatum: 5 juni 2017
Organisatie: CE Delft (in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft CE Delft onderzoek gedaan naar de kosten en effecten van het invoeren van een statiegeldsysteem voor kleine flesjes en blikjes.

De onderzoekers hebben gekeken naar de kosten en opbrengsten en de effecten op zwerfafval, recycling en milieu. In het onderzoek zijn meerdere statiegeldvarianten doorgerekend, verschillend in hoogte van het statiegeld (10 of 25 cent), type inzamelpunten (alleen supermarkten of alle verkooppunten) en soorten verpakkingsmateriaal (blik, plastic, glas) die in het systeem worden meegenomen.

Het onderzoek laat zien dat de kosten van een statiegeldsysteem kunnen variëren van 10 miljoen tot 110 miljoen euro per jaar, afhankelijk van de gekozen variant. De extra statiegeldmachines in supermarkten vormen daarbij volgens CE Delft de grootste kostenpost.

De afname van kleine flesjes en blikjes in het zwerfafval zal ergens tussen 70 en 90 procent liggen, concluderen de onderzoekers op basis van de best beschikbare gegevens. Daarnaast zal een statiegeldsysteem voor kleine flesjes en blikjes leiden tot meer recycling van PET en aluminium en minder uitstoot van CO2.

Het KIDV had zitting in de klankbordgroep bij dit onderzoek.