Kennisbank

Het KIDV maakt informatie over duurzaam verpakken graag breed toegankelijk. Deze kennisbank bevat rapportages, factsheets, instrumenten en praktijkvoorbeelden. De publicaties hebben zoveel mogelijk een wetenschappelijke fundering en zijn geselecteerd op basis van relevantie voor de Nederlandse situatie.