Menu Sluit
Instrument

Informatiekaart - Towards circular flexible plastic packaging in 2025

Waarom moet de keten voor flexibele plastic verpakkingen circulair worden? Hoe kunnen stakeholders dit bereiken en wat zijn op dit moment de belemmeringen? Deze Informatiekaart geeft antwoord op deze vragen en is gebaseerd op literatuur en een denksessie met deskundigen van de Community of Practice Laminaten (CoP) van het KIDV. De CoP wil de dialoog tussen stakeholders verbeteren over hoe samen te werken aan een circulaire waardeketen voor flexibele kunststof verpakkingen. De primaire focus in dit stappenplan ligt op de Nederlandse situatie. De beschreven keten bestaat uit: merkeigenaren en retailers, materiaalproducenten, leveranciers, afvalinzamelaars, sorteerders en recyclers, producentenverantwoordelijkheidsorganisaties, overheden, NGO's, kennisinstituten en consumenten.