Menu Sluit

Het meten van verduurzaming en circulariteit

‘Het meten van verduurzaming en circulariteit’, dit was het onderwerp van de KIDV-Verdiepingsbijeenkomst donderdag 10 november 2016. Bij bedrijven en overheden bestaat een steeds grotere behoefte om duurzame inspanningen meetbaar te maken.

Het meten van verduurzaming en circulariteit

‘Het meten van verduurzaming en circulariteit’, dit was het onderwerp van de KIDV-Verdiepingsbijeenkomst donderdag 10 november 2016. Bij bedrijven en overheden bestaat een steeds grotere behoefte om duurzame inspanningen meetbaar te maken.

Er zijn meerdere analysemodellen om de milieudruk van producten en verpakkingen te meten. De vraag is hoe het idee van circulariteit tot uitdrukking komt in deze modellen. Op deze bijeenkomst werd het thema vanuit verschillende perspectieven belicht.

Vier sprekers gaven vanuit hun eigen expertise hun visie op het onderwerp. Geert Bergsma (manager ketenanalyse bij CE Delft) presenteerde de verschillende mogelijkheden om circulariteit te meten. Robert Jan ter Morsche (regulatory affairs manager Benelux & France bij Ardagh Group) belichtte het vraagstuk vanuit de invalshoek van Permanent Materials. Michela van Kampen (senior consultant sustainability bij Philips Innovation Services) vertelde hoe en waarom Philips LCA’s toepast en welke plek dit heeft in het circulaire economie programma van Philips. Alan Campbell (technical director bij LCA Centre) besprak de bijdrage van laboratoriumonderzoek aan het maken van een LCA en het meten van de milieu-impact van een product.

Download het verslag en de presentaties van de sprekers.