Menu Sluit

Europees Plastics Pact (2020)

Op 6 maart 2020 zetten meer dan negentig bedrijven, organisaties en overheden hun handtekening onder het Europees Plastics Pact. Een van de doelstellingen is dat over vijf jaar al het plastic, dat we dagelijks gebruiken, recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar is.

Het Europese Plastics Pact bestaat uit afspraken tussen plasticproducenten, grote bedrijven, overheden en recyclers. Het pact bevat vier inhoudelijke doelen:

  1. Maak plastic verpakkingen volledig recyclebaar en waar mogelijk geschikt voor hergebruik;
  2. Verminder onnodig plasticgebruik en gebruik van plastic gemaakt uit aardolie met ten minste 20 procent;
  3. Verbeter de huidige capaciteit van inzameling, sortering en recycling met ten minste 25 procent;
  4. Gebruik ten minste 30 procent gerecycled plastic in nieuwe verpakkingen en producten.

Minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven – vorig jaar initiatiefnemer van het Nederlandse Plastic Pact - is samen met haar Franse en Deense collega’s (respectievelijk Brune Poirson en Lea Wermelin) trekker geweest van het Europees Plastics Pact. Het idee begon een jaar geleden tussen de drie bewindspersonen tijdens de vergadering van milieuministers in Brussel. Meteen na de ondertekening vandaag gingen de eerste werkgroepen van start om verschillende onderwerpen uit te werken, zoals het opzetten van de monitoring, transport van plastic afval en circulair ontwerp van plastic.

De Europese Commissie is betrokken als waarnemer van het pact. Samen met de Europese Commissie wordt ook bekeken waar het Europees Plastics Pact kan bijdragen aan nieuw plasticbeleid op basis van de Europese Green Deal.

Klik hier voor meer informatie over het Europees Plastics Pact.