Menu Sluit
Rapportage

EU Richtlijn verpakken 94/62/EG

Publicatiedatum: 5 december 1994
Organisatie: De Europese Unie

Richtlijn van het Europees Parlement met maatregelen om de productie van verpakkingsafval te beperken en recycling, hergebruik en andere vormen van nuttige toepassing van dergelijk afval te bevorderen. 

De Europese Unie beoogt een harmonisatie van de nationale maatregelen voor het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval teneinde een hoog niveau van milieubescherming te bereiken en de werking van de interne markt te waarborgen. Richtlijn 94/62/EG bevat maatregelen om de productie van verpakkingsafval te beperken en recycling, hergebruik en andere vormen van nuttige toepassing van dergelijk afval te bevorderen. Deze richtlijn geldt voor alle in de Europese Unie in de handel gebrachte verpakkingen en alle verpakkingsafval, gebruikt of afgedankt op industrieel, commercieel, kantoor-, winkel-, diensten-, huishoudelijk of enig ander niveau, ongeacht het gebruikte materiaal.