Menu Sluit
Rapportage

Biobased Plastics in a Circular Economy

Publicatiedatum: 5 september 2017
Organisatie: CE Delft

Dit rapport van onderzoeksbureau CE Delft geeft antwoord op de vraag onder welke voorwaarden biobased kunststoffen een bijdrage leveren aan een circulaire economie. 

De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat de resultaten als basis gebruikt voor het opstellen van beleid ten aanzien van biobased kunststoffen. 

De hoofdvraag van het ministerie was: Onder welke condities passen biobased kunststoffen (zowel biodegradeerbaar als niet-biodegradeerbaar) in een circulaire economie? Die vraag wordt vanuit een vijftal perspectieven beantwoord; waaronder broeikasgassen, biodegradeerbaarheid en de afvalfase.

CE Delft concludeert onder andere dat biobased kunststoffen kunnen bijdragen aan het reduceren van CO2-uitstoot en aan het verlagen van de vraag naar fossiele grondstoffen. Een brede toepassing ervan kan echter ook leiden tot onverantwoorde druk op het voedsel- en ecosysteem. Daarom dienen voorwaarden gesteld te worden aan de productie en toepassing van bioplastics.

Qua grondstoffen gaat, na het toepassen van gerecyclede materialen, de voorkeur uit naar suikergewassen en zetmeelgewassen. Als biobased kunststoffen aan het eind van hun levensduur zijn, heeft mechanische recycling de meeste positieve effecten: het heeft een gunstig effect op de broeikasgassenbalans, en leidt tot minder vraag naar ruwe grondstoffen. Dat is echter pas rendabel bij grotere volumes.