Besluit beheer verpakkingen 2014

Het Besluit beheer verpakkingen volgt uit de Europese richtlijn voor verpakkingen en verpakkingsafval.

Het Besluit beheer verpakkingen bevat regels over de samenstelling van verpakkingen (om schadelijkheid van die verpakkingen in het afvalstadium te voorkomen) en maatregelen om de hoeveelheid verpakkingsafval zoveel mogelijk te beperken. Ook staan er regels in over de inname en verwerking van verpakkingen, zodra deze afval zijn geworden.

Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 staan de afspraken van gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en het Rijk - ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid – met als doel de milieudruk van verpakkingen te verminderen (via preventie, inzameling en recycling).

Klik hier voor de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

Klik hier voor het Addendum.