Menu Sluit
Rapportage

Beëindiging gebruik PVC als verpakkingsmateriaal in supermarkten, tenzij niet anders mogelijk

Een van de prestatiegaranties uit de Raamoverkomst Verpakkingen 2013 – 2022 is het beëindigen van het gebruik van PVC als verpakkingsmateriaal in supermarkten, tenzij niet anders mogelijk. Het KIDV heeft een lijst opgesteld om invulling te geven aan de term ’tenzij niet anders mogelijk’.

Op basis van onderzoek door de Universiteit Twente, reacties van het bedrijfsleven en inzichten uit een review door wetenschappers, heeft het bestuur van het KIDV in oktober 2014 een rapportage met bevindingen opgesteld. Hierbij werd het gebruik van PVC als coating en liner in de retail/supermarktketen op de lijst geplaatst.

Omdat het onderzoek van de Universiteit Twente niet uitputtend was, heeft het KIDV in de rapportage van bevindingen vermeld dat het bedrijfsleven bij het KIDV verzoeken kan indienen om andere PVC-verpakkingen ook op die lijst te plaatsen, vanwege specifieke, onmisbaar geachte eigenschappen.

Op 15 oktober 2014 ontving het KIDV een verzoek van het Afvalfonds Verpakkingen en NRK Verpakkingen om PVC-folies als ‘essential use’ op de lijst te plaatsen. Het KIDV heeft hierover wetenschappelijk advies ingewonnen bij de Universiteit Twente, de Universiteit Wageningen en CE-Delft. Vervolgens heeft het KIDV het ingewonnen advies voor een review voorgelegd aan de Universiteit Gent. Op basis van het advies en de review zijn de bevindingen van het KIDV-bestuur voor het classificeren van PVC-folie als ‘tenzij niet anders mogelijk’ als volgt:

Het gebruik van PVC-folie voor producten als spruitgroente, paddenstoelen, dadels, bami-pakketten e.d. is als ‘essential use’ aan te merken totdat adequate vervangers zijn ontwikkeld. Het gebruik van PVC-folie bij vlees en vleesproducten is niet als ‘essential use’ aan te merken omdat alternatieven beschikbaar zijn, zoals Modified Atmosphere Packaging (MAP). Implementatie hiervan vergt echter doorlooptijd doordat dit additionele investeringen vraagt van de bedrijven die nu nog PVC-folie bij vlees en vleesproducten gebruiken.

Per eind 2014 ziet de lijst ‘tenzij niet anders mogelijk’ er dus als volgt uit:

  • PVC als coating in metalen verpakkingen;
  • PVC als liner voor kroonkurken van zogenaamde ‘twist-off’ flessen voor eenmalig gebruik;
  • PVC als folie voor spruitgroente, paddenstoelen, dadels, bami-pakketten et cetera;
  • PVC als verpakkingsmateriaal in de farmaceutische sector voor al wettelijk geregistreerde medicijnen voor zover relevant.
  • PVC als folie bij vlees en vleesproducten staat niet op de lijst ‘tenzij niet anders mogelijk’, omdat alternatieven beschikbaar zijn, zoals Modified Atmosphere Packaging (MAP). Wel vergt implementatie nog enige doorlooptijd vanwege te plegen additionele investeringen.