Nieuws

Onafhankelijke advisering KIDV blijft gewaarborgd

Publicatiedatum: 6 maart 2024

Om onafhankelijk en objectief advies van het KIDV over duurzaam verpakken te waarborgen, hebben Verpact (voorheen Afvalfonds Verpakkingen) en het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV afspraken vastgelegd in een reglement.

Het KIDV staat bekend om onafhankelijk en objectief advies over duurzaam verpakken. Om deze rol ook na de integratie met Verpact (voorheen Afvalfonds Verpakkingen) te waarborgen, hebben Verpact en het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV hierover zorgvuldige afspraken vastgelegd in een reglement.

Ruim een half jaar geleden kondigde het Afvalfonds Verpakkingen een organisatorische herstructurering aan met zijn uitvoeringsorganisaties, waaronder het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Deze integratie leverde vragen op bij het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV, onder leiding van prof. dr. Jacqueline Cramer, voormalig minister van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 2007-2010). Het College sprak de zorg uit of deze integratie de onafhankelijkheid van het KIDV niet zou aantasten. Na constructief overleg met bestuursvoorzitter Hester Klein Lankhorst van Verpact, is deze zorg geheel weggenomen.

Reglement legt rol van College van Onafhankelijke Experts vast

Sinds 1 januari jl. is de integratie van het voormalige Afvalfonds Verpakkingen met zijn uitvoeringsorganisaties een feit; sinds 1 maart jl. gaan deze organisaties verder onder de naam Verpact. Het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV heeft gedurende dit proces herhaaldelijk goed overleg gevoerd met de directeur van Verpact en de Raad van Toezicht van het KIDV, over de borging van de onafhankelijke positie van het KIDV in de nieuwe organisatie. Dit heeft geresulteerd in een Reglement, waarin staat dat het College zonder last of ruggespraak, gevraagd en ongevraagd advies kan blijven leveren én zorgdraagt voor de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de inhoudelijke adviezen van het KIDV.

Hester Klein Lankhorst, voorzitter van het bestuur van Verpact: “Ik ben blij met de goede gesprekken die we met het College hebben gevoerd. Het vertrekpunt is daarbij altijd de onafhankelijkheid van het werk van het KIDV geweest. Juist met zijn objectieve en betrouwbare adviezen heeft het KIDV in de afgelopen tien jaar zijn waarde bewezen. Met de afspraken die we hebben vastgelegd, is deze objectiviteit gewaarborgd."

“Eigenlijk hebben we het nu beter geregeld dan in de oude situatie”, zegt Chris Bruijnes, directeur van het KIDV. “Dit Reglement wordt statutair vastgelegd en bindt partijen aan afspraken. Dat was in het verleden niet zo. Het is aan ons om aan te tonen dat we die objectiviteit kunnen waarmaken.”