Menu Sluit
Factsheet

Minerale oliën in verpakkingen van gerecycled papier en karton

Deze factsheet geeft de stand van zaken weer van de risico’s van minerale oliën in verpakkingen van gerecycled papier en karton. Daarbij wordt ook ingegaan op relevante regelgeving.

Diverse levensmiddelen zitten in verpakkingen van papier en karton, waarvoor ook vaak gerecycled papier wordt gebruikt. In deze verpakkingen kunnen verontreinigingen zitten, bijvoorbeeld uit minerale oliën van inkt uit krantenpapier. Het gaat dan om aromatische koolwaterstoffen (de zogenoemde MOAH’s) en verzadigde koolwaterstoffen (MOSH) uit minerale oliën.

Er zijn verschillende manieren waarop verontreinigingen uit minerale oliën uit verpakkingsmateriaal naar levensmiddelen kunnen migreren. Verpakkingen uit oud papier en karton kunnen deze verontreinigingen bevatten, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook in levensmiddelen terechtkomen door het gebruik van smeerolie en hydraulische oliën in oogst- en productiemachines.

Omdat veel vragen nog onbeantwoord zijn, is er sprake van een probleem voor het verpakkende bedrijfsleven, de verpakkingsmiddelenindustrie en andere partijen uit de voedsel- en verpakkingsketen. In het streven naar een circulaire economie en het sluiten van de keten van afval tot grondstof, speelt onder meer recycling van verpakkingsmaterialen immers een belangrijke rol. Dit betekent dat bezorgde retailers en consumenten vragen om duidelijkheid én oplossingen voor oorzaken en problemen die nu nog niet eenduidig en scherp zijn geformuleerd. 

Om die reden heeft het KIDV deze factsheet in 2016 opgesteld.